Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Sản phẩm

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Wipcool PC-125A

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Wipcool PC-125A

Công suất : 50000BTU

Model:

Giá: 1.800.000

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Kingpump

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Kingpump

Công suất : 9000BTU

Model:

Giá: 150.000

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Hippo

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Hippo

Công suất : 9000BTU

Model:

Giá: Liên hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Giá: 17.800.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Giá: 11.400.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Giá: 9.600.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Giá: 17.800.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Giá: 10.400.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Giá: 8.300.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5 24000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SRK/SRC 24CS-S5

Giá: 17.500.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC 18CS-S5

Giá: 13.200.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CT-S5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CT-S5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC12CT-S5

Giá: 8.400.000

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 48.000BTU FH-48TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 48.000BTU FH-48TL22

Công suất : 48000BTU

Model: FH-48TL22

Giá: 31.100.000

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 36.000BTU FH-36TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 36.000BTU FH-36TL22

Công suất : 36000BTU

Model: FH-36TL22

Giá: 29.000.000

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 28.000BTU FH-28TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 28.000BTU FH-28TL22

Công suất : 28000BTU

Model: FH-28TL22

Giá: 21.000.000

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 18.000BTU FH-18TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 18.000BTU FH-18TL22

Công suất : 18000BTU

Model: FH-18TL22

Giá: 17.200.000

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL22

Công suất : 48000BTU

Model: FC-48TL22

Giá: 28.400.000

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 36.000BTU FC-36TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 36.000BTU FC-36TL22

Công suất : 36000BTU

Model: FC-36TL11

Giá: 26.000.000

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL22

Công suất : 28000BTU

Model: FC-28TL22

Giá: 18.600.000

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18.000BTU FC-18TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18.000BTU FC-18TL22

Công suất : 18000BTU

Model: FC-18TL22

Giá: 15.900.000

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Công suất : 55000BTU

Model: GVH55AH-M1NNA5A

Giá: 45.000.000

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: GVH48AH-M1NNA5A

Giá: 39.400.000

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Giá: 31.900.000

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Giá: 32.000.000

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH50MMC 50000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH50MMC 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: CH50MMC

Giá: 35.600.000

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH36MMC 36000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH36MMC 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: CH36MMC

Giá: 28.400.000

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH24MMC 24000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH24MMC 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CH24MMC

Giá: 19.700.000

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CH18MMC

Giá: 17.500.000

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC50MMC 50000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC50MMC 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: CC50MMC

Giá: 32.700.000

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC36MMC 36000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC36MMC 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: CC36MMC

Giá: 25.500.000

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC24MMC 24000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC24MMC 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CC24MMC

Giá: 19.000.000

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC18MMC 18000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC18MMC 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CC18MMC

Giá: 15.900.000

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: MCD-50HRN1

Giá: 29.900.000

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: MCD-36HRN1

Giá: 27.100.000

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: MCD-28HR1

Giá: 20.500.000

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MCA3-18HRN1

Giá: 15.800.000

Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 27.000BTU

Model: RAS-3M27S3AV

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 51.500BTU

Model: RAV-480AS8-V/RAV-480BSP-V

Giá: 34.000.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 42.000000BTU

Model: RAV-420AS8-V/RAV-420BSP-V

Giá: 32.000.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 36.000BTU

Model: RAV-360AS8-V/RAV-360BSP-V

Giá: 27.000.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 30.000BTU

Model: RAV-300ASP-V/RAV-300BSP-V

Giá: 25.000.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 24.000BTU

Model: RAV-240ASP-V/RAV-240BSP-V

Giá: 25.000.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 18.000BTU

Model: RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V

Giá: 18.600.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 13.000BTU

Model: RAV-130ASP-V/ RAV-130BSP-V

Giá: 17.500.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 45.000BTU

Model: RAV-TE1251A8-V/RAV-SE1251BP-V

Giá: 38.800.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 38.000BTU

Model: RAV-TE1001A8-V/RAV-SE1001BP-V

Giá: 35.000.000

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 24.000BTU

Model: RAV-TE801AP-V/RAV-SE801BP-V

Giá: 26.000.000

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 24.000BTU

Model: RAS-B24N3KV2-E1

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 16.000BTU

Model: RAS-B16N3KV2-E1

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 13.000BTU

Model: RAS-B13N3KV2-E1

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 10.000BTU

Model: RAS-B10N3KV2-E1

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 16.000BTU

Model: RAS-M16G3DV-E

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 13.000BTU

Model: RAS-M13G3DV-E

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 42.000BTU

Model: RAV-140UTP-V

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 34.000BTU

Model: RAV-110UTP-V

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 24.000BTU

Model: RAV-804UTP-V

Giá: Liên hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 18.000BTU

Model: RAV-564UTP-V

Giá: Liên hệ

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 27.000BTU

Model: RAS-4M27S3AV-E

Giá: Liên hệ

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 8HP 2 chiều

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 8HP 2 chiều

Công suất : 76.400BTU

Model: FDC224KXZPE1

Giá: Liên hệ

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 16HP 2 chiều

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 16HP 2 chiều

Công suất : 154.000BTU

Model: FDC450KXZE1

Giá: Liên hệ

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 14HP 2 chiều

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 14HP 2 chiều

Công suất : 136.000BTU

Model: FDC400KXZE1

Giá: Liên hệ

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 12HP 2 chiều

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 12HP 2 chiều

Công suất : 116.000BTU

Model: FDC335KXZE1

Giá: Liên hệ

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 10HP 2 chiều

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi 10HP 2 chiều

Công suất : 96.000BTU

Model: FDC280KXZE1

Giá: Liên hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0973 407 226