Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140BXV1V 45.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140BXV1V 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125BXV1V 42.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125BXV1V 42.000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V 36.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V 28.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FVQ140CVEB/RZR140MYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: FVQ125CVEB/RZR125MYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ100CVEB 36000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ100CVEB 36000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FVQ100CVEB/RZR100MVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: FVQ71CVEB/RZR71MVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN140AXV1 55000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN140AXV1 55000BTU

Công suất : 55000BTU

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN125AXV1 45000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN125AXV1 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN100AXV1 40000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN100AXV1 40000BTU

Công suất : 40000BTU

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN71AXV1 28000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN71AXV1 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Công suất : 55000BTU

Model: FVQ71CVEB/RZQ71LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 Nối ống gió

Công suất : 200001BTU

Model: FVPG20BY1/RU20NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Công suất : 180000BTU

Model: FVPG18BY1/RU18NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Công suất : 150000BTU

Model: FVPG15BY1/RU15NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Công suất : 120000BTU

Model: FVPG13BY1/RU13NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Công suất : 100000BTU

Model: FVPG10BY1/RU10NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Công suất : 100000BTU

Model: FVGR10NV1/RUR10NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Công suất : 80000BTU

Model: FVGR08NV1/RUR08NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Công suất : 60000BTU

Model: FVGR06NV1/RUR06NY1

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983