Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa tủ đứng

Điều hòa tủ đứng Funiki FH100 2 chiều 100.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki FH100 2 chiều 100.000BTU

Công suất : 100000BTU

Model: FH100

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH50MMC 2 chiều 50.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki FH50MMC 2 chiều 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FH50MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH42 2 chiều 42.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki FH42 2 chiều 42.000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: FH42

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki FC36MMC 2 chiều 36.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki FC36MMC 2 chiều 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FH36MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH27MMC 2 chiều 27.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki FH27MMC 2 chiều 27.000BTU

Công suất : 27000BTU

Model: FH27MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH21MMC 2 chiều 21.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki FH21MMC 2 chiều 21.000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: FH21MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH18 2 chiều 18.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki FH18 2 chiều 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FH18

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC100MMC 100.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC100MMC 100.000BTU

Công suất : 100000BTU

Model: FC100

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC50MMC 50.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC50MMC 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FC50MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC42MMC 42.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC42MMC 42.000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: FC42MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC36MMC 36.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC36MMC 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FC36MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC27MMC 27.000BTU

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC27MMC 27.000BTU

Công suất : 27000BTU

Model: FC27MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 Nối ống gió

Công suất : 200001BTU

Model: FVPG20BY1/RU20NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Công suất : 180000BTU

Model: FVPG18BY1/RU18NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Công suất : 150000BTU

Model: FVPG15BY1/RU15NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Công suất : 120000BTU

Model: FVPG13BY1/RU13NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Công suất : 100000BTU

Model: FVPG10BY1/RU10NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Công suất : 100000BTU

Model: FVGR10NV1/RUR10NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Công suất : 80000BTU

Model: FVGR08NV1/RUR08NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Công suất : 60000BTU

Model: FVGR06NV1/RUR06NY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Công suất : 55000BTU

Model: FVQ71CVEB/RZQ71LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hoà tủ đứng 2 chiều Panasonic CU/CS-E28NFQ 28000BTU

Điều hoà tủ đứng 2 chiều Panasonic CU/CS-E28NFQ 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: CU/CS-E28NFQ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C45FFH 45000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C45FFH 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: CU/CS-C45FFH

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C28FFH 28000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C28FFH 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: CU/CS-C28FFH

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C18FFH 18000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C18FFH 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-C18FFH

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều MFA3T-96HRN1 96.000BTU

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều MFA3T-96HRN1 96.000BTU

Công suất : 96000BTU

Model: MFA3T-96HRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFJJ-50HRN1 48.000BTU

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFJJ-50HRN1 48.000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: MFJJ-50HRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: MFSM-28HR

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA3T-96CRN1 96.000BTU

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA3T-96CRN1 96.000BTU

Công suất : 96000BTU

Model: MFA3T-96CRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA1-96CR 96.000BTU

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA1-96CR 96.000BTU

Công suất : 96000BTU

Model: MFA1-96CR

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFJJ-50CRN1 48.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFJJ-50CRN1 48.000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: MFJJ-50CRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFPA-28CRN1 28.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFPA-28CRN1 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: MFPA-28CRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A100DL 100.000BTU

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A100DL 100.000BTU

Công suất : 100000BTU

Model: NP-A100DL

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DHS 50.000BTU

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DHS 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: NP-A50DHS

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28DHS 28.000BTU

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28DHS 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: NP-A28DHS

Giá: Liên Hệ

Điều hòa inverter tủ tròn Nagakawa 2 chiều NIP-A30DC

Điều hòa inverter tủ tròn Nagakawa 2 chiều NIP-A30DC

Công suất : 30000BTU

Model: NIP-A30DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C100DL 100.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C100DL 100.000BTU

Công suất : 100000BTU

Model: NP-C100DL

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: NP-C50DHS

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DHS 28000BTU

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DHS 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: NP-C28DHS

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Công suất : 55000BTU

Model: GVH55AH-M1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: GVH48AH-M1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU

Điều hòa Gree 2 chiều GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều LF28W/J100-M 96.000BTU

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều LF28W/J100-M 96.000BTU

Công suất : 96000BTU

Model: LF28W/J100-M

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC42AH-M1NNA5A 42000BTU

Điều hòa Gree 1 chiều GVC42AH-M1NNA5A 42000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: GVC42AH-M1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC36AH-M1NNA5A 36000BTU

Điều hòa Gree 1 chiều GVC36AH-M1NNA5A 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: GVC36AH-M1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC24AG-K1NNA5A 24000BTU

Điều hòa Gree 1 chiều GVC24AG-K1NNA5A 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: GVC24AG-K1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC18AG-K1NNA5A 18000BTU

Điều hòa Gree 1 chiều GVC18AG-K1NNA5A 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: GVC18AG-K1NNA5A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG HP-H246SLAO 2 chiều 24000BTU

Điều hòa tủ đứng LG HP-H246SLAO 2 chiều 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: HP-H246SLAO

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG APNC246KLA0 1 chiều 24000BTU

Điều hòa tủ đứng LG APNC246KLA0 1 chiều 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: APNC246KLA0/APUC246KLA0

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG APNC246KLA0 1 chiều 28000BTU

Điều hòa tủ đứng LG APNC246KLA0 1 chiều 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: APNC286KLA0/APUC286KLA0

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ100LFA0 98000BTU

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ100LFA0 98000BTU

Công suất : 96000BTU

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E3 46000BTU

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E3 46000BTU

Công suất : 46000BTU

Model: APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A3 28000BTU

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A3 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A3 24000BTU

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A3 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H960 2 chiều 96000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H960 2 chiều 96000BTU

Công suất : 96000BTU

Model: APF/APO-H960

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600 2 chiều 60000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600 2 chiều 60000BTU

Công suất : 60000BTU

Model: APF/APO-H600

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500 2 chiều 50000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500 2 chiều 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: APF/APO-H500

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 2 chiều 48000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 2 chiều 48000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: APF/APO-480

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360 2 chiều 36000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360 2 chiều 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: APF/APO-H360

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280 2 chiều 28000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280 2 chiều 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: APF/APO-H280

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: APF/APO-H240

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H180 2 chiều 18000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H180 2 chiều 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: APF/APO-H180

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-960 1 chiều 96000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-960 1 chiều 96000BTU

Công suất : 96000BTU

Model: APF/APO-960

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-600 1 chiều 60000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-600 1 chiều 60000BTU

Công suất : 60000BTU

Model: APF/APO-600

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-500 1 chiều 50000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-500 1 chiều 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: APF/APO-500

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 1 chiều 48000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 1 chiều 48000BTU

Công suất : 48000BTU

Model:

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 48.000BTU FH-48TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 48.000BTU FH-48TL22

Công suất : 48000BTU

Model: FH-48TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 36.000BTU FH-36TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 36.000BTU FH-36TL22

Công suất : 36000BTU

Model: FH-36TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 28.000BTU FH-28TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 28.000BTU FH-28TL22

Công suất : 28000BTU

Model: FH-28TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 18.000BTU FH-18TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 18.000BTU FH-18TL22

Công suất : 18000BTU

Model: FH-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL22

Công suất : 48000BTU

Model: FC-48TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 36.000BTU FC-36TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 36.000BTU FC-36TL22

Công suất : 36000BTU

Model: FC-36TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL22

Công suất : 28000BTU

Model: FC-28TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18.000BTU FC-18TL22

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18.000BTU FC-18TL22

Công suất : 18000BTU

Model: FC-18TL22

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983