Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-N24VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-N18VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12VKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12VKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-N12VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9VKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9VKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-N9VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ24UKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ24UKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-YZ24UKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12UKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12UKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-YZ12UKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9UKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9UKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-YZ9UKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-N24TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-N18TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-N12SKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-N9SKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: PU18TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: PU12TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: PU9TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-U12TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-U9TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-PU12UKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-PU18VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-PU12VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-PU9VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U24VKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U24VKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model:

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U18TKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U18TKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model:

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983