Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa Casper

Điều hòa Casper 1 chiều FEC-24TL55 24.000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều FEC-24TL55 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FEC-24TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều FEC-18TL55 18.000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều FEC-18TL55 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FEC-18TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều FSC-12TL55 12.000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều FSC-12TL55 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: FSC-12TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều FSC-09TL55 9.000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều FSC-09TL55 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: FSC-09TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL22 24000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL22 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SC-24TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL22 18000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL22 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SC-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL22 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL22 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SC-12TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL22 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL22 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SC-09TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: IH-12TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: IH-09TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: IC-12TL33

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: IC-09TL33

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL22 24000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL22 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: LC-24TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-18TL22 18000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-18TL22 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: LC-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU FEC-12TL55

Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU FEC-12TL55

Công suất : 12000BTU

Model: FEC-12TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU FEC-09TL55

Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU FEC-09TL55

Công suất : 9000BTU

Model: FEC-09TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-12TL22 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-12TL22 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: LC-12TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-09TL22 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-09TL22 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: LC-09TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL11 24000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL11 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SC-24TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL11 18000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL11 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SC-18TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL11 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL11 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SC-12TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL11 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL11 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SC-09TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL22 24000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL22 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: EH-24TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL22 18000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL22 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: EH-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL22 12000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL22 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: EH-12TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL22 9000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL22 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: EH-09TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL22 24000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL22 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: EC-24TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL22 18000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL22 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: EC-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL22 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL22 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: EC-12TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL22 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL22 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: EC-09TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL11 24000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL11 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: IH-24TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL11 18000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL11 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: IH-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-24TL33 24000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-24TL33 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: IC-24TL33

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-18TL33 18000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-18TL33 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: IC-18TL33

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL22 12.000BTU

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL22 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: GH-12TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL22 9.000BTU

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL22 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: GH-09TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL22 12.000BTU

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL22 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: GC-12TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL22 9.000BTU

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL22 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: GC-09TL22

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983