Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa treo tường

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: B24END

Giá: Liên Hệ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: B18END

Giá: Liên Hệ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: B13END

Giá: Liên Hệ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: B10END

Giá: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: V24ENF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: V18ENF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12.000BTU

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: V13ENS

Giá: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: V10ENW

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: TXV25QVMV/RXV25QVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RAVMV 12.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RAVMV 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RAVMV 9.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RAVMV 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin FTKM71SVMV 24000BTU

Điều hòa Daikin FTKM71SVMV 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FTKM71SVMV/RKM71SVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin FTKM50SVMV 18000BTU

Điều hòa Daikin FTKM50SVMV 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FTKM50SVMV/RKM50SVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin FTKM35SVMV 12000BTU

Điều hòa Daikin FTKM35SVMV 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: FTKM35SVMV/RKM35SVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin FTKM25SVMV 9000BTU

Điều hòa Daikin FTKM25SVMV 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: FTKM25SVMV/RKM25SVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-N24TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-N18TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-N12SKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-N9SKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: PU18TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: PU12TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: PU9TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-U12TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-U9TKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-PU12UKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Công suất : 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Công suất : 13000BTU

Model: 38/42CVUR013

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Công suất : 10000BTU

Model: 38/42CVUR010

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 1 chiều 24000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: 42/38CUR024

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 1 chiều 18000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: 42/38CUR018

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 1 chiều 12000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: 42/38CUR013

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Carrier 1 chiều 10000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều 10000BTU

Công suất : 10000BTU

Model: 42/38CUR010

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: IH-12TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: IH-09TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: IC-12TL33

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: IC-09TL33

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL22 24000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL22 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: LC-24TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-18TL22 18000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-18TL22 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: LC-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU FEC-12TL55

Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU FEC-12TL55

Công suất : 12000BTU

Model: FEC-12TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU FEC-09TL55

Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU FEC-09TL55

Công suất : 9000BTU

Model: FEC-09TL55

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-12TL22 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-12TL22 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: LC-12TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-09TL22 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều LC-09TL22 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: LC-09TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL11 24000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL11 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: IH-24TL11

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL11 18000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL11 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: IH-18TL22

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA24LFCZ 24.000BTU

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA24LFCZ 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ASYA24LFCZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA18LECZ 18.000BTU

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA18LECZ 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ASYA18LECZ

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASYG12LLTA 12.000BTU

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASYG12LLTA 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ASYG12LLTA

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V 9.000BTU

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: ASAG09LLTB-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA24FMTA-A 24.000BTU

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA24FMTA-A 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ASAA24FMTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA18FMTA-A 18.000BTU

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA18FMTA-A 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ASAA18FMTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA12BMTA-A 12.000BTU

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA12BMTA-A 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ASAA12BMTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA09BMTA-A 9.000BTU

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA09BMTA-A 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: ASAA09BMTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SHC24MMC 24.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều SHC24MMC 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SHC24MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: HSC18MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: HSC12MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: HSC09MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 24MMC 24.000BTU

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 24MMC 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SH 24MMC/ SH24MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 18MMC 18.000BTU

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 18MMC 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SH 18MMC/ SH18MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 12MMC 12.000BTU

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 12MMC 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SH 12MMC/ SH12MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 09MMC 9.000BTU

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 09MMC 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SH 09MMC/ SH09MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 24MMC 24.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 24MMC 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SC 24MMC / SC24MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 18MMC 18.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 18MMC 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SC 18MMC/ SC18MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 12MMC 12.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 12MMC 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SC 12MMC/SC12MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SC 09MMC / SC09MMC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ASHA24LFC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ASHA18LEC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ASGG12LLTA-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Công suất : 9000BTU

Model: ASGG09LLTB-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA24JCC 24000 BTU

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA24JCC 24000 BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ASGA24JCC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA18JCC 18000 BTU

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA18JCC 18000 BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ASGA18JCC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V 12000 BTU

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V 12000 BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ASGG12JLTB-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000 BTU

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000 BTU

Công suất : 9000BTU

Model: ASGG09JLTB-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA24FMTA-A 24.000 BTU

Điều hòa General 1 chiều ASGA24FMTA-A 24.000 BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ASGA24FMTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA18FMTA-A 18.000 BTU

Điều hòa General 1 chiều ASGA18FMTA-A 18.000 BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ASGA18FMTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA12BMTA-A 12.000 BTU

Điều hòa General 1 chiều ASGA12BMTA-A 12.000 BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ASGA12BMTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA09BMTA-AZ 9.000 BTU

Điều hòa General 1 chiều ASGA09BMTA-AZ 9.000 BTU

Công suất : 9000BTU

Model: ASGA09BMTA-AZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: MSAB1-24HRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MSMA1-18HRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều MSAB1-24CRN1 24000BTU

Điều hòa Midea 1 chiều MSAB1-24CRN1 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: MSAB1-24CRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-18CRN1 18000BTU

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-18CRN1 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MSMA1-18CRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-13CRN1 12000BTU

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-13CRN1 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: MSMA1-13CRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-10CRN1 9000BTU

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-10CRN1 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: MSMA1-10CRN1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều 24.000BTU MSAFB-24CRN8

Điều hòa Midea 1 chiều 24.000BTU MSAFB-24CRN8

Công suất : 24000BTU

Model: MSAFB-24CRN8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều 18.000BTU MSAFB-18CRN8

Điều hòa Midea 1 chiều 18.000BTU MSAFB-18CRN8

Công suất : 18000BTU

Model: MSAFB-18CRN8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSAFB-13CRN8

Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSAFB-13CRN8

Công suất : 12000BTU

Model: MSAFB-13CRN8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFB-10CRN8

Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFB-10CRN8

Công suất : 9000BTU

Model: MSAFB-10CRN8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MSZ-HL50V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: MSZ-HL35VA

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: MSZ-HL25VA

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: MSY-JP60VF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP50VF inverter 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP50VF inverter 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MSY-JP50VF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP35VF inverter 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP35VF inverter 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: MSY-JP35VF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsibishi 1 chiều MSY-JP25VF inverter 9000BTU

Điều hòa Mitsibishi 1 chiều MSY-JP25VF inverter 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: MSY-JP25VF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HP50VF 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HP50VF 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MS-HP50VF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP35VF 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP35VF 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: MS-HP35VF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: MS-HP25VF

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5 24000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SRK/SRC 24CS-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC 18CS-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CT-S5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CT-S5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC12CT-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 09CTR-S5 9000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 09CTR-S5 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SRK/SRC 09CTR-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CM-5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CM-5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC12CM-5

Giá: Liên Hệ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC09CMP-5 9000BTU

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC09CMP-5 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SRK/SRC09CMP-5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: NS-C24R1M05

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: NS-C18R1M05

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: NS-C12R1M05

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: NS-C09R1M05

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A24IT 24000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A24IT 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: NIS-A24IT

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A18IT 18000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A18IT 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: NS-A18IT

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A12IT 12000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A12IT 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: NIS-A12IT

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A09IT 9000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A09IT 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: NIS-A09IT

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C24R2T01 24.000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C24R2T01 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: NIS-C24R2T01

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C18R2T01 18.000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C18R2T01 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: NIS-C18R2T01

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C12R2T01 12.000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C12R2T01 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: NIS-C12R2T01

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C09R2T01 9.000BTU

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NIS-C09R2T01 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: NIS-C09R2T01

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: APS/APO-H240DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: APS/APO-H180DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: APS/APO-H120DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: APS/APO-H092DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-240DC 24000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-240DC 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: APS/APO-240DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-180DC 18000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-180DC 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: APS/APO-180DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-120DC 12000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-120DC 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: APS/APO-120DC

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-092DC 9000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-092DC 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: APS/APO-092D

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H240 24.000BTU

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H240 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: APS/APO-H240

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180 18.000BTU

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: APS/APO-H180

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120 12.000BTU

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: APS/APO-H120

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9.000BTU

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: APS/APO-H092

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983