Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa treo tường

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: B24END

Giá: 19.800.000

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: B18END

Giá: 16.600.000

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: B13END

Giá: 10.300.000

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: B10END

Giá: 9.000.000

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Giá: Liên hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Giá: 22.900.000

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Giá: 14.900.000

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: TXV25QVMV/RXV25QVMV

Giá: 12.800.000

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-N24TKH-8

Giá: 20.500.000

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-N18TKH-8

Giá: 14.500.000

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: CU/CS-N12SKH-8

Giá: 8.900.000

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: CU/CS-N9SKH-8

Giá: 7.000.000

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Giá: 21.500.000

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Giá: 11.800.000

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Công suất : 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Giá: 9.800.000

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Giá: 17.800.000

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: IH-12TL11

Giá: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: IH-09TL11

Giá: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: IC-12TL33

Giá: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: IC-09TL33

Giá: Liên hệ

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA24LFCZ 24.000BTU

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA24LFCZ 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ASYA24LFCZ

Giá: 21.200.000

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA18LECZ 18.000BTU

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA18LECZ 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ASYA18LECZ

Giá: 18.200.000

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASYG12LLTA 12.000BTU

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASYG12LLTA 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ASYG12LLTA

Giá: 10.200.000

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V 9.000BTU

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: ASAG09LLTB-V

Giá: 9.200.000

Điều hòa Funiki 1 chiều SHC24MMC 24.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều SHC24MMC 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SHC24MMC

Giá: 11.800.000

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: HSC18MMC

Giá: 9.100.000

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: HSC12MMC

Giá: 6.200.000

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: HSC09MMC

Giá: 4.600.000

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ASHA24LFC

Giá: 21.600.000

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ASHA18LEC

Giá: 19.100.000

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ASGG12LLTA-V

Giá: 11.200.000

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Công suất : 9000BTU

Model: ASGG09LLTB-V

Giá: 9.200.000

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: MSAB1-24HRN1

Giá: 14.500.000

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MSMA1-18HRN1

Giá: 10.950.000

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Giá: 7.150.000

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Giá: 5.500.000

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MSZ-HL50V

Giá: 19.900.000

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: MSZ-HL35VA

Giá: 12.800.000

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: MSZ-HL25VA

Giá: 10.500.000

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: MSY-JP60VF

Giá: 24.500.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Giá: 17.800.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Giá: 11.400.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Giá: 9.600.000

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Giá: 17.800.000

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: NS-C24R1M05

Giá: 11.900.000

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: NS-C18R1M05

Giá: 8.800.000

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: NS-C12R1M05

Giá: 5.900.000

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000BTU

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: NS-C09R1M05

Giá: 4.750.000

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: APS/APO-H240DC

Giá: 17.500.000

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: APS/APO-H180DC

Giá: 14.900.000

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: APS/APO-H120DC

Giá: 8.600.000

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: APS/APO-H092DC

Giá: 7.000.000

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Wipcool PC-125A

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Wipcool PC-125A

Công suất : 50000BTU

Model:

Giá: 1.800.000

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Kingpump

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Kingpump

Công suất : 9000BTU

Model:

Giá: 150.000

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Hippo

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Hippo

Công suất : 9000BTU

Model:

Giá: Liên hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0973 407 226