Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều Hòa Ống Gió Daikin

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ48MV1 48.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ48MV1 48.000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ42MV1 42.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ42MV1 42.000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ36MV1 36.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ36MV1 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ30MV1 30.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ30MV1 30.000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ26MV1 26.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ26MV1 26.000BTU

Công suất : 26000BTU

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMA 24000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMA 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FBA71BVMA/RZF71CV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA60BVMV 21000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA60BVMV 21000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: FBA60BVMV/RZF60CV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA50BVMV 18000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA50BVMV 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FBA50BVMA/RZF50CV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC140DVM 50.000BTU

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC140DVM 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FBFC140DVM/RZFC140DY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC125DVM 45.000BTU

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC125DVM 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FBFC125DVM/RZFC125DY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FBFC100DVM/RZFC100DY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Công suất : 50000BTU

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Công suất : 50000BTU

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Công suất : 43000BTU

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Công suất : 43000BTU

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Công suất : 34000BTU

Model: FBQ100EVE/RZQ100HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Công suất : 34000BTU

Model: FBQ100EVE/RZQ100LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Công suất : 24000BTU

Model: FBQ71EVE/RZQ71LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Công suất : 21000BTU

Model: FBQ60EVE/RZQS60AV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Công suất : 18000BTU

Model: FBQ50EVE/RZQS50AV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA100BVMA 34.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA100BVMA 34.000BTU 1 pha

Công suất : 34000BTU

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA71BVMA 24.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA71BVMA 24.000BTU 1 pha

Công suất : 24000BTU

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FBQ140EVE/RQ140MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE 45.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FBQ125EVE/RQ125MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FBQ100EVE/RQ100MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FBQ71EVE/RQ71MV1

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983