Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa ống gió

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Công suất : 50000BTU

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Công suất : 50000BTU

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Công suất : 43000BTU

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Công suất : 43000BTU

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Công suất : 34000BTU

Model: FBQ100EVE/RZQ100HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Công suất : 34000BTU

Model: FBQ100EVE/RZQ100LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Công suất : 24000BTU

Model: FBQ71EVE/RZQ71LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Công suất : 21000BTU

Model: FBQ60EVE/RZQS60AV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Công suất : 18000BTU

Model: FBQ50EVE/RZQS50AV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA100BVMA 34.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA100BVMA 34.000BTU 1 pha

Công suất : 34000BTU

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA71BVMA 24.000BTU 1 pha

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA71BVMA 24.000BTU 1 pha

Công suất : 24000BTU

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FBQ140EVE/RQ140MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 48000BTU FDUM140VF

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 48000BTU FDUM140VF

Công suất : 48000BTU

Model: FDUM140VF/FDC140VN

Giá: Liên Hệ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 45000BTU FDUM125VF

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 45000BTU FDUM125VF

Công suất : 45000BTU

Model: FDUM125VF/FDC125VN

Giá: Liên Hệ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Công suất : 36000BTU

Model: FDUM100VF1/FDC100VN

Giá: Liên Hệ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Công suất : 36000BTU

Model: FDUM100VF1/FDC100VNP

Giá: Liên Hệ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Công suất : 24000BTU

Model: FDUM71VF1/FDC71VNX

Giá: Liên Hệ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Công suất : 24000BTU

Model: FDUM71VF1/FDC71VNP

Giá: Liên Hệ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 18000BTU FDUM50VF

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 18000BTU FDUM50VF

Công suất : 18000BTU

Model: FDUM50VF/SRC50ZMX-S

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 45.000BTU FDUM125CR-S5

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 45.000BTU FDUM125CR-S5

Công suất : 45000BTU

Model: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000BTU FDUM100CR-S5

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000BTU FDUM100CR-S5

Công suất : 34000BTU

Model: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDUM71CR-S5

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDUM71CR-S5

Công suất : 24000BTU

Model: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDUM50CR-S5

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDUM50CR-S5

Công suất : 18000BTU

Model: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 51.500BTU

Model: RAV-480AS8-V/RAV-480BSP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 42.000000BTU

Model: RAV-420AS8-V/RAV-420BSP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 36.000BTU

Model: RAV-360AS8-V/RAV-360BSP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 30.000BTU

Model: RAV-300ASP-V/RAV-300BSP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 24.000BTU

Model: RAV-240ASP-V/RAV-240BSP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 18.000BTU

Model: RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều

Công suất : 13.000BTU

Model: RAV-130ASP-V/ RAV-130BSP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 45.000BTU

Model: RAV-TE1251A8-V/RAV-SE1251BP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 38.000BTU

Model: RAV-TE1001A8-V/RAV-SE1001BP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 24.000BTU

Model: RAV-TE801AP-V/RAV-SE801BP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 18.000BTU

Model: RAV-TE561AP-V/RAV-SE561BP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

Công suất : 13.000BTU

Model: RAV-TE401AP-V/RAV-SE401BP-V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió ARG18ALCH loại 1 chiều 18.000BTU

Điều hòa nối ống gió ARG18ALCH loại 1 chiều 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ARG18ALCH/AOGA18ADTH

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARGG45LMLA-A inverter 45.000BTU

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARGG45LMLA-A inverter 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: ARGG45LMLA-A/ AOGG45LBTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG36LMLA-A inverter 36.000BTU

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG36LMLA-A inverter 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: ARGG36LMLA-A/ AOGG36LBTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG30LMLA-A inverter 30.000BTU

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG30LMLA-A inverter 30.000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: ARGG30LMLA-A/ AOGG30LBTA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG24LMTA inverter 24.000BTU

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG24LMTA inverter 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ARGG24LMTA/ AOGG24LALA

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG18LLLB-A inverter 18.000BTU

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG18LLLB-A inverter 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ARGG18LLLB-A/AOGG18LBLA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG12LLLB-A A inverter 12.000BTU

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG12LLLB-A A inverter 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ARGG12LLLB-A/ AOGG12LBLA-A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG90TLC3 90.000BTU

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG90TLC3 90.000BTU

Công suất : 90000BTU

Model: ARG90TLC3/AOG90TOC3L

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG60RUAK 60.000BTU

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG60RUAK 60.000BTU

Công suất : 60000BTU

Model: ARG60RUAK/ AOG60RPAGT

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG45RLC3 45.000BTU

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG45RLC3 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: ARG45RLC3/ AOG45RPA3L

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG36RLC3 36.000BTU

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG36RLC3 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: ARG36RLC3/AOG36RPA3L

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG30RLC 30.000BTU

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG30RLC 30.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: ARG30RLC/AOG30RMBL

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 45.000BTU ARY45UUANZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 45.000BTU ARY45UUANZ

Công suất : 45000BTU

Model: ARY45UUANZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARY36UUANZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARY36UUANZ

Công suất : 36000BTU

Model: ARY36UUANZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARY30UUANZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARY30UUANZ

Công suất : 30000BTU

Model: ARY30UUANZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 25.000BTU ARY25UUANY

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 25.000BTU ARY25UUANY

Công suất : 25000BTU

Model: ARY25UUANY

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARY18UUALZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARY18UUALZ

Công suất : 18000BTU

Model: ARY18UUALZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARAG36LMLAZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARAG36LMLAZ

Công suất : 36000BTU

Model: ARAG36LMLAZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARAG30LMLAZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARAG30LMLAZ

Công suất : 30000BTU

Model: ARAG30LMLAZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 24.000BTU ARAG24LMLAZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 24.000BTU ARAG24LMLAZ

Công suất : 24000BTU

Model: ARAG24LMLAZ

Giá: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARAG18LLLBZ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARAG18LLLBZ

Công suất : 18000BTU

Model: ARAG18LLLBZ

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983