Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa Multi Daikin

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MKM100RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MKM100RVMV

Công suất : 34000BTU

Model: 5MKM100RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 28.000BTU 4MKM80RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 28.000BTU 4MKM80RVMV

Công suất : 28000BTU

Model: 4MKM80RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MKM68RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MKM68RVMV

Công suất : 24000BTU

Model: 4MKM68RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

Công suất : 18000BTU

Model: 3MKM52RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV

Công suất : 24000BTU

Model: CTKM71RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTKM60RVMV

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTKM60RVMV

Công suất : 21000BTU

Model: CTKM60RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV

Công suất : 18000BTU

Model: CTKM50RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV

Công suất : 12000BTU

Model: CTKM35RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV

Công suất : 9000BTU

Model: CTKM25RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Công suất : 34000BTU

Model: 5MXM100RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Công suất : 28000BTU

Model: 4MXM80RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Công suất : 24000BTU

Model: 4MXM68RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Công suất : 18000BTU

Model: 3MXM52RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV ống gió ấp suất trung bình

Dàn lạnh Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV ống gió ấp suất trung bình

Công suất : 24000BTU

Model: FMA71RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 21.000BTU FMA60RVMV ống gió ấp suất trung bình

Dàn lạnh Daikin multi 21.000BTU FMA60RVMV ống gió ấp suất trung bình

Công suất : 21000BTU

Model: FMA60RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 18.000BTU FMA50RVMV ống gió ấp suất trung bình

Dàn lạnh Daikin multi 18.000BTU FMA50RVMV ống gió ấp suất trung bình

Công suất : 18000BTU

Model: FMA50RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 21000BTU

Model: CDXM71RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 21000BTU

Model: CDXM60RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 18000BTU

Model: CDXM50RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 12000BTU

Model: CDXM35RVMV/ CDXP35RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 9000BTU

Model: CDXM25RVMV/ CDXP25RVMV

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983