Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa multi

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Công suất : 34000BTU

Model: 5MXM100RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Công suất : 28000BTU

Model: 4MXM80RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Công suất : 24000BTU

Model: 4MXM68RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Công suất : 18000BTU

Model: 3MXM52RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV ống gió ấp suất trung bình

Dàn lạnh Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV ống gió ấp suất trung bình

Công suất : 24000BTU

Model: FMA71RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 21.000BTU FMA60RVMV ống gió ấp suất trung bình

Dàn lạnh Daikin multi 21.000BTU FMA60RVMV ống gió ấp suất trung bình

Công suất : 21000BTU

Model: FMA60RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 18.000BTU FMA50RVMV ống gió ấp suất trung bình

Dàn lạnh Daikin multi 18.000BTU FMA50RVMV ống gió ấp suất trung bình

Công suất : 18000BTU

Model: FMA50RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 21000BTU

Model: CDXM71RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 21000BTU

Model: CDXM60RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 18000BTU

Model: CDXM50RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 12000BTU

Model: CDXM35RVMV/ CDXP35RVMV

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Dàn lạnh multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Công suất : 9000BTU

Model: CDXM25RVMV/ CDXP25RVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM125ZM-S 42.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM125ZM-S 42.000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: SCM125ZM-S

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZM-S 34.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZM-S 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: SCM100ZM-S

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM80ZM-S 28.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM80ZM-S 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: SCM80ZM-S

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM71ZM-S1 24.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM71ZM-S1 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: SCM71ZM-S1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM60ZM-S 21.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM60ZM-S 21.000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: SCM60ZM-S

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM50ZS-S 18.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM50ZS-S 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: SCM50ZS-S

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM45ZS-S 16.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM45ZS-S 16.000BTU

Công suất : 16000BTU

Model: SCM45ZS-S

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM40ZM-S 14.000BTU

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM40ZM-S 14.000BTU

Công suất : 14000BTU

Model: SCM40ZM-S

Giá: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0

Dàn nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0

Công suất : 40000BTU

Model: A5UW40GFA0

Giá: Liên Hệ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A5UW30GFA2

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A5UW30GFA2

Công suất : 30000BTU

Model: A5UW30GFA2

Giá: Liên Hệ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A4UW24GFA2

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A4UW24GFA2

Công suất : 24000BTU

Model: A4UW24GFA2

Giá: Liên Hệ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A3UW18GFA2

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A3UW18GFA2

Công suất : 18000BTU

Model: A3UW18GFA2

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: AMNW18GTTA0

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: AMNW12GTUA0

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Công suất : 9000BTU

Model: AMNW09GTUA0

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Công suất : 24000BTU

Model: AMNW24GL3A2

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Công suất : 18000BTU

Model: AMNW18GL2A2

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Công suất : 12000BTU

Model: AMNW12GL2A2

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Công suất : 9000BTU

Model: AMNW09GL1A2

Giá: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Công suất : 24000BTU

Model: AMNW24GSKB0

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 24.000BTU

Model: RAS-B24N3KV2-E1

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 16.000BTU

Model: RAS-B16N3KV2-E1

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 13.000BTU

Model: RAS-B13N3KV2-E1

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Treo Tường Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 10.000BTU

Model: RAS-B10N3KV2-E1

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 16.000BTU

Model: RAS-M16G3DV-E

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Ống Gió Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 13.000BTU

Model: RAS-M13G3DV-E

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 42.000BTU

Model: RAV-140UTP-V

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 34.000BTU

Model: RAV-110UTP-V

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 24.000BTU

Model: RAV-804UTP-V

Giá: Liên Hệ

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Lạnh Âm Trần Casset Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 18.000BTU

Model: RAV-564UTP-V

Giá: Liên Hệ

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Toshiba Inverter 2 Chiều Gas R410A

Công suất : 27.000BTU

Model: RAS-4M27S3AV-E

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983