Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-50PU1H5 48500BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-50PU1H5 48500BTU

Công suất : 48500BTU

Model: S-50PU1H5/U-50PV1H8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-45PU1H5 45000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-45PU1H5 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-40PU1H5 40000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-40PU1H5 40000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: S-40PU1H5/U-40PV1H8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU1H5 30000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU1H5 30000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: S-30PU1H5/U-30PV1H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-28PU1H5 28000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-28PU1H5 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: S-28PU1H5/U-28PV1H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-25PU1H5 25.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-25PU1H5 25.000BTU

Công suất : 25000BTU

Model: S-25PU1H5/U-25PV1H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-22PU1H5 22.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-22PU1H5 22.000BTU

Công suất : 22000BTU

Model: S-22PU1H5/U-22PV1H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU1H5 18.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU1H5 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: S-18PU1H5/U-18PV1H5

Giá: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 50000BTU

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8

Giá: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 43000BTU

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 43000BTU

Công suất : 43000BTU

Model: CS-43DB4E5/CU-B43DBE8

Giá: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 34000BTU

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 34000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8

Giá: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 28000BTU

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Giá: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 24000BTU

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5

Giá: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 18000BTU

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D50DB4H5 50000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D50DB4H5 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: CS/CU-D50DB4H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D43DB4H5 43000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D43DB4H5 43000BTU

Công suất : 43000BTU

Model: CS/CU-D43DB4H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D34DB4H5 34000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D34DB4H5 34000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: CS/CU-D34DB4H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D28DB4H5 28000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D28DB4H5 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: CS/CU-D28DB4H5

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC24DB4H 24000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC24DB4H 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CU/CS-PC24DB4H

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC18DB4H 18000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC18DB4H 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CU/CS-PC18DB4H

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-48PU2H5-8 48.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-48PU2H5-8 48.000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8 43.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8 43.000BTU

Công suất : 43000BTU

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-34PU2H5-8 34.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-34PU2H5-8 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU2H5-8 30.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU2H5-8 30.000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-24PU2H5-8 24.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-24PU2H5-8 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-21PU2H5-8 21.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-21PU2H5-8 21.000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU2H5-8 18.000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU2H5-8 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983