Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa âm trần Daikin

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ42MV1 42000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ42MV1 42000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ30MV1 30000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ30MV1 30000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ26MV1 26000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ26MV1 26000BTU

Công suất : 26000BTU

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU

Công suất : 21000BTU

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ18MV1 18000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ18MV1 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ13MV1 13000BTU

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ13MV1 13000BTU

Công suất : 13000BTU

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MYM 50.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MYM 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MVM 50.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MVM 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MYM 45.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MYM 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM 45.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZR100MVM 36.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZR100MVM 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZR100MVM(Y)

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZR60MVMV 22.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZR60MVMV 22.000BTU

Công suất : 22000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 18.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA 50.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA 30.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA 30.000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ71KAVEA 24.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ71KAVEA 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 50.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 50.000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A 45.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 45.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 34.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 34.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 22.000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 22.000BTU

Công suất : 22000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 18.000 BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 18.000 BTU

Công suất : 18000BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V 45.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V 42.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V 42.000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V 36.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXY1

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V 28.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter FCF100CVM 34000BTU

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter FCF100CVM 34000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FCF100CVM/RZA100BV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều FCF71CVM 24.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều FCF71CVM 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: FCF71CVM/RZA71BV2V

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF140CVM 50.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF140CVM 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF140CVM 50.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF140CVM 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF125CVM 45.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF125CVM 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF125CVM 45.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF125CVM 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF100CVM 34.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF100CVM 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Giá: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF100CVM 34.000BTU

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF100CVM 34.000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Giá: Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0903.433.983