Menu

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa âm trần

Điều hòa ống gió

Điều hòa multi

Điều hòa trung tâm

Tất cả Điều hòa âm trần

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V 45.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V 45.000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V 42.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V 42.000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V 36.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXY1

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V 28.000BTU

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH50MMC 50000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH50MMC 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: CH50MMC

Giá: 35.600.000

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH36MMC 36000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH36MMC 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: CH36MMC

Giá: 28.400.000

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH24MMC 24000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH24MMC 24000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CH24MMC

Giá: 19.700.000

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CH18MMC

Giá: 17.500.000

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: MCD-50HRN1

Giá: 29.900.000

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: MCD-36HRN1

Giá: 27.100.000

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: MCD-28HR1

Giá: 20.500.000

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: MCA3-18HRN1

Giá: 15.800.000

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 54000BTU

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 54000BTU

Công suất : 54000BTU

Model: AUY54R

Giá: 51.500.000

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 45000BTU

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: AUY45R

Giá: 46.800.000

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 36000BTU

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: AUY36R

Giá: 42.000.000

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 30000BTU

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 30000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: AUY30R

Giá: 38.500.000

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 54000BTU

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 54000BTU

Công suất : 54000BTU

Model: AUG54RLB3W/AOG54RPA3L

Giá: 54.200.000

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 45000BTU

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 45000BTU

Công suất : 45000BTU

Model: AUG45RLB3W/AOG45RPA3L

Giá: 49.000.000

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 36000BTU

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: AUG36RLC3W/AOG36RPA3L

Giá: 44.500.000

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 30000BTU

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 30000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: AUG30RLDW/AOG30RMBL

Giá: 41.700.000

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH48K3HI 48000BTU

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH48K3HI 48000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Giá: 38.200.000

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH42K3HI 42000BTU

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH42K3HI 42000BTU

Công suất : 42000BTU

Model: GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Giá: 34.900.000

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH36K3HI 36000BTU

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH36K3HI 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Giá: 32.400.000

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH30K3HI 30000BTU

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH30K3HI 30000BTU

Công suất : 30000BTU

Model: GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Giá: 26.800.000

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Giá: 21.800.000

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18.000BTU

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Giá: 20.600.000

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12.000BTU

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12.000BTU

Công suất : 12000BTU

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Giá: 16.500.000

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ48GMLE6 46000BTU

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ48GMLE6 46000BTU

Công suất : 46000BTU

Model: ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6

Giá: 35.000.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H500 50000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H500 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: APC/APO-H500

Giá: 37.100.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H480 48000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H480 48000BTU

Công suất : 48000BTU

Model: APC/APO-H480

Giá: 36.100.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H360 36000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H360 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: APC/APO-H360

Giá: 28.300.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H280 28000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H280 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: APC/APO-H280

Giá: 23.400.000

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 1 chiều 48000 BTU

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 1 chiều 48000 BTU

Công suất : 42000BTU

Model: PLY-48BA/PUY-P48V/YKA

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 1 chiều 42000 BTU

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 1 chiều 42000 BTU

Công suất : 42000BTU

Model: PLY-42BA/PUY-P42V/YKA

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 1 chiều 36000 BTU

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 1 chiều 36000 BTU

Công suất : 36000BTU

Model: PLY-P36BA/SUY-KA36VA

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 1 chiều 30000 BTU

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 1 chiều 30000 BTU

Công suất : 30000BTU

Model: PLY-P30BA/SUY-KA30VA

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 50000BTU FDT140VF

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 50000BTU FDT140VF

Công suất : 50000BTU

Model: FDT140VG/FDC140VNA

Giá: 56.500.000

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 45000BTU FDT125VF

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 45000BTU FDT125VF

Công suất : 45000BTU

Model: FDT125VG/FDC125VNA

Giá: 53.600.000

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Công suất : 34000BTU

Model: FDT100VG/FDC100VNA

Giá: 49.400.000

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Công suất : 34000BTU

Model: FDT100VG/FDC100VNP

Giá: 42.900.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A5036M 50000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A5036M 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: NT-A5036M

Giá: 31.800.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A3636M 36000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A3636M 36000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: NT-A3636M

Giá: 28.000.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2836M 28000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2836M 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: NT-A2836M

Giá: 22.000.000

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2436M 18000BTU

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2436M 18000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: NT-A2436M

Giá: 21.500.000

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1251UP

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1251UP

Công suất : 41000BTU

Model: RAV-SE1251UP

Giá: 48.000.000

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1001UP

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1001UP

Công suất : 34000BTU

Model: RAV-SE1001UP

Giá: 44.000.000

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE801UP

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE801UP

Công suất : 21000BTU

Model: RAV-SE801UP

Giá: 35.500.000

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE561UP

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE561UP

Công suất : 18000BTU

Model: RAV-SE561UP

Giá: 28.500.000

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D50DB4H5 50000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D50DB4H5 50000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: CS/CU-D50DB4H5

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D43DB4H5 43000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D43DB4H5 43000BTU

Công suất : 43000BTU

Model: CS/CU-D43DB4H5

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D34DB4H5 34000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D34DB4H5 34000BTU

Công suất : 34000BTU

Model: CS/CU-D34DB4H5

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D28DB4H5 28000BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D28DB4H5 28000BTU

Công suất : 28000BTU

Model: CS/CU-D28DB4H5

Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-50TL22 50.000BTU

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-50TL22 50.000BTU

Công suất : 50000BTU

Model: CH-50TL22

Giá: 35.900.000

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-36T22 36.000BTU

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-36T22 36.000BTU

Công suất : 36000BTU

Model: CH-36TL22

Giá: 28.500.000

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-28TL22 28.000BTU

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-28TL22 28.000BTU

Công suất : 24000BTU

Model: CH-28TL22

Giá: 24.300.000

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-18TL22 18.000BTU

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-18TL22 18.000BTU

Công suất : 18000BTU

Model: CH-18TL22

Giá: 18.300.000

Công ty TNHH thương mại Minh Hoàng Phúc

VPGD: Số 157, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Kho hàng: Kho hàng: Số 125 Vĩnh tuy Hai Bà Trưng .HN

Liên hệ: 0903433983 - 0386080428 - 0973 407 226

Email: dangluunt@gmail.com

Phân Phối Điều Hòa
0973 407 226